زیست میکس

آموزش زیست شناسی مخلوط شده با طعم های متفاوت و کاربردی

7 - سوال کتاب داری ( 1 )

1 ) در رده بندی کتاب خانه ی کنگره در مواردی برای تقسیمات بعدی برخی موضوعات مشابه که دارای نشانه ی کاراکتر هستند ، جداولی شامل شماره هایی که همواره مبین تقسیمات فرعی خاصی هستند ، منظور شده است . این شماره ها را می توان به نشانه ی کاتر موضوع مورد نظر افزود . این شماره چه نامیده می شود ؟ نشانه ی کاتر پی در پی .

2 ) مبدع رده ی D در نظام رده بندی کنگره چیست ؟ چارلز مارتل .

3 ) الفبا توسط کدام یک از ملت های زیر به وجود آمد ؟ یونانی ها .

4 ) کدام یک از نظریه پردازان کتاب داری زیر ، چهار عامل ثبات را در خدمات مرجع قابل ذکر می داند ؟ کتس .

5 ) مهم ترین نمایشگاه کتاب های کودکان و نو جوانان کدام است ؟ نمایشگاه بین المللی کتاب کودک بولونیا .

6 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .

6 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .

6 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .


54 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد .

54 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد . نتایج یک مطالعه ی جدید می گوید : خواب کافی یکی از درمان‌ های موثر برای مقابله با آلزایمر است . خواب کافی موضوعی ست که نباید به آن بی توجهی شود . گزارشی از همایون خیری .
زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
54 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد . نتایج یک مطالعه ی جدید می گوید : خواب کافی یکی از درمان‌ های موثر برای مقابله با آلزایمر است . خواب کافی موضوعی ست که نباید به آن بی توجهی شود . گزارشی از همایون خیری .
زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
5 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد .


 
نتایج یک مطالعه ی جدید می گوید : خواب کافی یکی از درمان‌ های موثر برای مقابله با آلزایمر است .

خواب کافی موضوعی ست که نباید به آن بی توجهی شود .

گزارشی از همایون خیری .

4 - حل مسآله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

4 - حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

حل مسآله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )